MVO

Actief betrokken ondersteunen wij diverse maatschappelijke projecten.
MAAK EEN AFSPRAAK

Bas Verspuy Bouwsystemen heeft aandacht voor duurzaamheid en zo veel als mogelijk bouwen volgens de geldende normen. Ons afval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd. Hierdoor kan afval gerecycled of zelfs hergebruikt worden.

Naast oog voor duurzaamheid en het bedienen van onze opdrachtgevers/ klanten speelt bij ons familiebedrijf het gevoel iets terug te willen doen voor de maatschappij waar wij veel aan te danken hebben. Bas Verspuy Bouwsystemen wil als bedrijf zijn steentje bij te dragen aan een verbeterde samenleving. Hieraan geeft zij invulling door het voeren van een beleid dat voorziet in het ondersteunen van verenigingen en goede doelen.

Op lokaal niveau ondersteunt en sponsort Bas Verspuy Bouwsystemen verschillende evenementen en verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur. Doorgaans zijn dit verenigingen en evenementen in de regio waarbinnen zij werkzaam is.

Daarnaast ondersteunt Bas Verspuy Bouwsystemen verschillende projecten en organisaties in Kenia die zijn gericht op hulp aan de armste laag van de bevolking. Deze projecten worden door ons ondersteund met donaties en daarnaast treedt zij op als sponsor van verschillende wees- en straatkinderen.

Onderstaande organisaties draagt Bas Verspuy Bouwsystemen een warm hart toe.

LIONESS CUBS HOME

Lioness Cubs home is een weeshuis in Kikambala aan de oostkust van Kenia. In het weeshuis worden 17 kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 17 jaar. De kinderen hebben geen ouders of familie die voor hen kunnen zorgen. Daarnaast hebben verschillende kinderen een ontwikkelingsachterstand en/of HIV. In het weeshuis krijgen zij aandacht, liefde en verzorging en natuurlijk gaan ze naar school.

Wij zijn als sponsor bij dit weeshuis betrokken en daarnaast sponsoren wij via Stichting Waterpas het drinkwater voor dit weeshuis. Deze stichting zet zich vanuit Nederland in om fondsen te werven voor Lioness Cubs home. Lioness Cubs Home is tevens 1 van de 2 gesponsorde doelen op het Bas Verspuy Bouwsystemen fietstenue.

Voor meer informatie over Lioness Cubs Home, klik hier.

SHOULDER 2 SHOULDER

Het doel van de stichting Shoulder 2 Shoulder is het financieel ondersteunen van projecten in Mombasa die gericht zijn op het verzorgen van huisvesting, onderwijs en medische zorg van kwetsbare kinderen en jongeren die dit anders niet zouden krijgen.

Bas Verspuy Bouwsystemen is al 12 jaar betrokken bij de sponsoring van meerdere kinderen.

Meer lezen over Shoulder 2 Shoulder, klik hier.

STICHTING WATERPAS

Stichting Waterpas genereert sponsorgelden om scholen, weeshuizen en ziekenhuizen in de omgeving van Mombasa van schoon drinkwater te voorzien. Het drinkwater wordt lokaal gewonnen en verspreid.

Bas Verspuy Bouwsystemen ondersteunt deze stichting en heeft zich garant gesteld voor het drinkwater voor weeshuis Lioness Cubs Home. Wij hebben ons voor meerdere jaren aan Stichting Waterpas en dit specifieke sponsorproject verbonden. Stichting Waterpas is tevens 1 van de 2 gesponsorde doelen op het Bas Verspuy Bouwsystemen fietstenue.

Voor meer informatie over Stichting Waterpas, klik hier.

logo-waterpas-vector-silver-wimpel